ZESPӣ SZKӣ BUDOWLANYCH I RZEMIOS RӯNYCH W RACIBORZU

STRONA GWNA


Sport szkolny
  Sparing w halowej pice nonej (14.04.2005 r.)

  Sparing w halowej pice nonej (19.04.2005 r.)

  Mecz kontrolny w pice nonej (11.10.2005 r.)

  Pierwszy mecz grupy II w pice nonej (13.10.2005 r.)

  III Midzynarodowy Dzie Sportu w Opawie (24.10.2005 r.)

  Mecze finaowe w pice nonej (9.11.2005 r.)

  II Mistrzostwa Raciborza w pice siatkowej (12.12.2005 r.)

  Turniej w Halowej Pice Nonej Chopcw Szk Ponagimnazjalnych (26.01.2006 r.)

  I Turniej Streetball (23.03.2006 r.)