STRONA GŁÓWNA


Pracownicy szkoły


  mgr Jacek KˇSEK - dyrektor szkoły
    nauczyciel matematyki i informatyki
  mgr Katarzyna DEDEK - zastępca dyrektora szkoły
    nauczyciel języka polskiego
  mgr Władysław KUBIAK - kierownik szkolenia praktycznego
    nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz informatycznych

Administracja:

  mgr Joanna JANIA - sekretarz szkoły
  mgr Elżbieta FLESZER - główny księgowy
  mgr Marek WILK - księgowy
  Magdalena KŁAKOWICZ - referent

Nauczyciele:

  dr Romana ADAMCZYK - nauczyciel geografii
  mgr Elżbieta BERKOWICZ - nauczyciel fizyki
  mgr Katarzyna BETNEROWICZ - pedagog szkolny
  mgr inż. Joanna DEPTA-ŁADAK - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz biologii
  mgr Ewa DZIERWA - nauczyciel matematyki
  mgr Andrzej GAJ - nauczyciel wychowania fizycznego
  mgr Agnieszka JANOSZ - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr Barbara KARBASZ - nauczyciel języka polskiego
  mgr Marta KONCEWICZ - bibliotekarz
  mgr inż. arch. Karolina KOSTKA-Sczyrba - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr Edyta KRAKOWCZYK - nauczyciel języka niemieckiego
  mgr inż. Andrzej KUC - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz matematyki
  mgr inż. Magdalena MASIUBAŃSKA - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr Dorota MAZURKIEWICZ - nauczyciel języka angielskiego
  mgr Bogusława MIGAS - nauczyciel wychowania fizycznego
  mgr Piotr MISZCZAK - nauczyciel religii
  mgr inż. Krystyna PARMA - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr inż. Piotr PARYS - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz informatycznych
  mgr inż. Danuta PAWLAS-LOKAJ - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr Wioletta PAZDERYN - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
  mgr inż. arch. Dawid PIELA - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr Anna PŁONKA - nauczyciel języka polskiego
  mgr Marek STADNIK - nauczyciel języka angielskiego
  mgr inż. arch. Magdalena SCZYRBA - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  mgr Elżbieta SZRAMEK - nauczyciel języka niemieckiego
  mgr inż. Franciszek SZTUKA - nauczyciel przedmiotów geodezyjnych
  mgr Joanna TONIARZ - nauczyciel wychowania fizycznego
  mgr Aleksandra ZIMOŃ-WIELOCHA - nauczyciel religii
  mgr Renata WOCHNIK - nauczyciel chemii

Obsługa:

  Adam KLICKI
  Barbara KARASSEK
  Ewa PˇCZKO
  Irena ROMOWICZ
  Urszula GOMÓŁKA
  Urszula WACHNIEWSKA