STRONA GŁÓWNA


Kompleks boisk ORLIK
Baza sportowa sąsiadujących szkół jest rewelacyjna. Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych dysponują kompleksem boisk "ORLIK"