STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

     Obecna nazwa szkoły - Zespół Szkół Budowlanych - nadana została w 1974 roku.
     W roku szkolnym 2005/2006 do szkoły uczęszcza 617 uczniów: 413 (w Technikum Nr 2 i III Liceum Profilowanym), 13 w Szkole Policealnej i 191 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2. Pracuje z nimi 29 nauczycieli etatowych i 14 nauczycieli niepełnozatrudnionych.
     W ostatnich latach dyrekcja szkoły, pracownicy oraz młodzież podejmowała szereg działań, zmierzających między innymi do: promocji szkoły, ciągłego podnoszenia jej estetyki, poszerzania poziomu wiedzy uczniów oraz zapewnienia uczniom ich wszechstronnego rozwoju.
     Formy promocji szkoły, w zależności od warunków i możliwości przybierały różne działania. Jedną z najbardziej spektakularnych było organizowanie, w latach 1994-2001, cyklicznej imprezy pod nazwą Regionalny Jarmark Materiałów i Usług Budowlanych. Impreza łączyła prezentację firm budowlanych, najnowszych i sprawdzonych technologii i materiałów budowlanych z promocją szkoły, festynem, rekreacją i wspólną zabawą. Spotkania miały stworzyć możliwości kontaktu producentów i wykonawców z przyszłymi inwestorami, zaprezentowania najnowszych trendów w budownictwie, wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych oraz zaznajomienia uczniów z aktualnymi nowościami w branży budowlanej. Uczniowie mieli też okazję poznania swoich przyszłych, potencjalnych pracodawców.

  
  

     Corocznie szkoła bierze udział w Targach Edukacyjnych i organizuje Dni Otwarte. Na Targach odwiedzający mają okazję zobaczyć multimedialną prezentację szkoły, poznać kierunki kształcenia, dowiedzieć się o warunkach naboru oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Natomiast w trakcie Dni Otwartych wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć szkołę, klasy i pracownie, a ich przewodnikami są nasi uczniowie.

  
  
  

     Ważną formą promocji szkoły, a jednocześnie okazją do wykazaniem się poziomem wiedzy i umiejętności jest udział uczniów w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych tak indywidualnie, jak i drużynowo. Między innymi Tomasz Liszka w eliminacjach centralnych III stopnia VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zajął jedenaste miejsce w kraju, Łukasz Chmielewski i Tomasz Buczek byli zwycięzcami XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego, Piotr Fleger zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych w Głuchołazach oraz czwarte miejsce w Polsce w drużynie wraz z Adamem Schutterem i Piotrem Niestrojem na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Dawid Solich był m.in. zwycięzcą Mistrzostw Polski LZS i wielokrotnym Mistrzem Śląska w zapasach w stylu klasycznym, Michał Sapa i Patrycja Więcek byli członkami kadry w stylu wolnym w zapasach.
     Inną, swoistą formą promocji było wydanie przez uczniów Szkolnej Encyklopedii będącej, często z przymrużeniem oka, skróconym kompedium wiedzy o szkole i jej osiągnięciach oraz własna gazetka szkolna "Pustak" prezentująca szkolne aktualności.
     Promocja szkoły wyszła też poza granice kraju. Od lat owocnie funkcjonuje współpraca pomiędzy: Střidni Odborné Učilistem Stavebnim w Opavie a Zespołem Szkół Budowlanych w Raciborzu. Poprzez wzajemne wizyty nauczycieli i uczniów obie szkoły mają możliwość prezentowania swoich dokonań i osiągnięć oraz wymiany doświadczeń, a uczniowie rywalizacji w trakcie różnych zawodów sportowych.
     Szkoła od kilku lat remontuje się i modernizuje. Na pierwszy ogień poszło pierwsze piętro z sekretariatem (jako wizytówka placówki) oraz sala gimnastyczna, a zwłaszcza sanitariaty.
     Do tradycji weszło, że uczniowie, w ramach swoich prac dyplomowych, pod okiem promotorów, remontują i modernizują sale lekcyjne i inne obiekty szkolne.
     Formą sprawdzania wiedzy, wykraczającej poza obowiązujący program, są różnego rodzaju konkursy przedmiotowe, m.in. z języków - angielskiego i niemieckiego, czytelniczy czy wiedzy o religii. Jednak konkursem o najdłuższej tradycji jest Konkurs Ortograficzny organizowany od 1990 roku. Od trzech lat szkoła jest organizatorem Konkursu Multimedialnego promującego ziemię raciborską. W tym roku w konkursie będą brać udział uczniowie szkoły z Opawy.
     Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach życia szkoły i miasta, m.in. biorąc udział w licznych imprezach, a także zasiadając w Młodzieżowej Radzie Miasta. Bardzo udane były organizowane w szkole dyskoteki, Dzień Sportu, gdzie obok uczniów często rywalizują i nauczyciele, "Walentynki" czy "Szkolne Mikołajki", z których dochód przeznacza się na różne cele, m.in. na zakup zabawek dla oddziału dziecięcego miejscowego szpitala czy zakup programów komputerowych. Chętni biorą udział w wycieczkach zarówno krajowych i zagranicznych, m.in. do Włoch i Chorwacji, nie mówiąc już o pobliskich Czechach.
Sami częstokroć projektują wystrój swoich klas i otoczenia.
     Dowodem nieskrępowanej inwencji twórczej jest sztuka graffitii, która znalazła ujście w postaci rysunków na murach otaczających szkołę i w sali 212.
     Swoje opinie o życiu szkoły oraz wszelkich nurtujących ich problemach, m.in. aklimatyzacji w szkole, sposobów spędzania wolnego czasu, uczniowie mogą zgłaszać do prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego lub prezentować, biorąc udział w anonimowych badaniach sondażowych, prowadzonych przez Centrum Informacji Szkolnej.
     Prezentowane wyżej formy pracy szkoły to tylko niektóre inicjatywy, którymi szczyci się szkoła. Jest ich o wiele, wiele więcej. Ale to trzeba na własne oczy zobaczyć i czynnie już w nich uczestniczyć.

Władysław Płonka