STRONA GŁÓWNA


STOLARZ


Kwalifikacje:
K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.
ZADANIA ZAWODOWE:
- rozpoznawania gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów;
- ocena brakarska gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych;
- trasowanie i ręczna obróbka; przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie;
- właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętność posługiwania się tymi narzędziami;
- obsługa i właściwe przygotowanie do pracy podstawowych obrabiarek drewna; piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne;
- wykonywanie płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej;
- właściwe przygotowanie powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładanie oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowanie urządzeń mechanicznych;
- montaż mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczanie ich powierzchni z zakryta strukturą drewna oraz z widoczną struktura drewna (na mat, połysk i półpołysk);
- okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami;
- wykonywanie elementów i przedmiotów o charakterze galanterii;
- naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej;
- organizacja stanowiska pracy; właściwy dobór narzędzi i materiałów;
- racjonalne i oszczędne wykorzystywanie materiałów i posługiwanie się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka;
- stosowanie w ramach wykonywanej pracy przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej.