STRONA GŁÓWNA


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Nauka trwa 3 lata.

Kwalifikacje:
K1 - Montaż systemów suchej zabudowy
K2 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
K3 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców.
Absolwenci kierunku "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" s± bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafi± m. in.:
- wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
- analizować dokumentację budowlan±,
- obliczać ilo¶ć materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci s± dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu ucz± się na przygotowanych stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakłady pracy.