STRONA GŁÓWNA


Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych


Nauka trwa 3 lata.

Kwalifikacje:
K1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Montuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, jak też sieci (zewnętrzne) cieplne, gazowe, wodne i kanalizacyjne.
Montuje sieci podziemne deszczownicze i rozmaite typy deszczownic oraz wykonuje indywidualne studnie kopane w formie pionowych szybów.
Wykonuje również prace konserwatorskie wymienionych uprzednio obiektów.
ZADANIA ZAWODOWE:
- montowanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego i parowego, przeprowadzanie próby szczelności instalacji "na zimno" oraz warunkach normalnej pracy;
- montowanie instalacji rurowych, armatury i urządzeń gazowych do celów sanitarnych, socjalnych i przemysłowych;
- montowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących wyposażenie sanitarne obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej czy mieszkalnych;
- montowanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wraz z wbudowaniem wentylatorów, dmuchaw i innych urządzeń wprowadzających powietrze w ruch, jak też urządzeń służących do obróbki powietrza rozprowadzanego przez układ klimatyzacyjny;
- montowanie sieci (zewnętrznych) cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz wykonywanie prób szczelności;
- montowanie rurociągów przemysłowych, górniczych i okrętowych, a w razie potrzeby dokonywanie ich demontażu;
- montowanie sieci deszczownianych oraz deszczownic obrotowych, frontalnych, przetaczalnych i nawijanych;
- wykonywanie studni kopanych w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m i odpowiednio obudowanych;
- prowadzenie konserwacji wyżej wymienionych obiektów;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.