STRONA GŁÓWNA


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Nauka trwa 4 lata

Kwalifikacje:
K1 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
K2 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej archtektury krajobrazu

Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.
ZADANIA ZAWODOWE:
- planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów; - posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni;
- urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu: przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych;
- wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
- przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych;
- rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp.;
- opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej: wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych;
- pielęgnowanie parków i starodrzewu;
- odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.
- prowadzenie doświadczeń i obserwacji w programach jednostek naukowo-badawczych;
- opracowywanie ekspertyz dendrologicznych;
- produkcja roślin ozdobnych i szkółkarskich dla potrzeb małej architektury ogrodowej.