STRONA GŁÓWNA


Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych
w Raciborzu


HONOROWA KAPITUŁA OBCHODÓW 65-LECIA

    Adam Hajduk - Starosta Raciborski,

    Maria Lipińska - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty (z ramienia Śląskiego Kuratora Oświaty),

    Henryk Siedlaczek - Poseł na Sejm RP,

    Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz.