Napisz:
jk@zsbirr.internetdsl.pl
kd@zsbirr.internetdsl.pl
sek@zsbirr.internetdsl.pl

Zadzwoń:
32 415 46 54
32 415 28 60


Kontakt
Nasza szkoła
Historia szkoły
Kierunki kształcenia
Pracownicy szkoły
Współpraca z Republiką    Czeską
Sport
Sukcesy uczniów
Strony uczniów
Szkoła w obiektywie
HumorTechnikum Nr 2
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ochrony środowiska

Szkoła Policealna Nr 2
technik geodeta
florysta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
murarz-tynkarz
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
stolarz
cieśla
dekarz
zdun
kamieniarz
monter instalacji gazowych
monter konstrukcji budowlanych
tapicer
ogrodnikHonorowa Kapituła
Lista uczestników
Nadesłane zdjęcia
Program obchodów
Foto StudioWyświetl większą mapę
POGODA

Szkolenie dla monterów instalacji


4 października, w naszej szkole, odbyło się szkolenie dla monterów instalacji, które poprowadził przedstawiciel firmy Rug Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z Torunia - Pan Marcin Jóskowski.

Firma Riello była głównym sponsorem turnieju Złota Kielnia, gdzie nasi uczniowie zdobyli czołowe miejsca w Polsce w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych: I miejsce (Tobiasz Fira) i III miejsce (Marek Kostka).
Uczniowie, którzy wzięli udział w szkoleniu mieli możliwość pogłębić swoje wiadomości z zakresu budowy i działania kotłów kondensacyjnych, projektowania i montażu ogrzewania podłogowego oraz zastosowania układów solarnych.
Szkolenie zorganizowała mgr inż. Joanna Depta- Ładak.


Wycieczka integracyjno-profilaktyczna do Wisły


W dniu 26.09.2013r. odbyła się wycieczka o charakterze integracyjno-profilaktycznym do Wisły. Głównym założeniem wyjazdu było wzajemne poznanie się uczniów naszej szkoły oraz promowanie zdrowego stylu życia bez sięgania po środki psychoaktywne.

W trakcie wycieczki młodzież uczestniczyła w przejażdżce kolejką turystyczną zwiedzając najciekawsze atrakcje Wisły, m.in.: Pałac prezydencki, małą i dużą zaporę w Wiśle Czarnym oraz dom Adama Małysza. Przejażdżkę uatrakcyjniały historie opowiadane przez przewodnika wycieczki. Uczniowie skorzystali z możliwości wjazdu kolejką górską na skocznię im. Adama Małysza w Wiśle Malinka skąd podziwiali przepiękne okolice Beskidu Śląskiego.
Wycieczka została zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta w Raciborzu skąd pozyskano środki finansowe na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków.
Organizatorem wyjazdu byli: Pani Katarzyna Betnerowicz - pedagog szkolny oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Pani Wioletta Pazderyn oraz Pani Renata Wochnik.


Ważne spotkania


Spotkania z rodzicami i uczniami:

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas IB, IG, IK, Im, Is w dniu
4 września 2013r. (środa) o godz. 16.30.


Spotkania wychowawców z rodzicami klas: IB, IG, IK, Im, Is, IIB, IIG, IIK, IIm, IIs, IIIB, IIIG, IIIK w dniu 4 września 2013r. (środa) o godz. 17.00.

Spotkanie rady rodziców z dyrektorem szkoły w dniu 16 września 2013r. (poniedziałek), godz. 16.00.

Spotkania z rodzicami oraz uczniami:
- klas maturalnych Technikum Nr 2 w dniu 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 16.30. (obowiązkowe spotkanie w sprawie egzaminów zewnętrznych),
- klas trzecich ZSZ Nr 2 w dniu 16 września 2013r. (poniedziałek)
o godz. 17.00.
(obowiązkowe spotkanie w sprawie egzaminów zewnętrznych).

Serdecznie zapraszamy


"Wyprawka szkolna 2013"


W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas drugich zasadniczej szkoły zawodowej i technikum oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na podręczniki o łącznej wartości:
- w ZSZ do kwoty 390 zł.,
- w technikum do kwoty 445 zł.
Dofinansowanie polegać będzie na zwrocie wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych (na podstawie rachunków i faktur).

(jak to zrobić >>)

(druk_wniosku_w_doc >>)


Inauguracja roku szkolnego 2013/2014


Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele

Przed Nami nowy rok szkolny. To czas wielkich wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, rozwijania własnych pasji i realizowania wymarzonych planów.
Po wakacyjnym odpoczynku wracamy do szkoły. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, co nas czeka w tym roku szkolnym. Mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy zamierzony cel - wszechstronny rozwój naszych uczniów.

Pozdrawiam
Jacek Kąsek
dyrektor szkoły

(fotorelacja >>)

Zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013


"Drodzy uczniowie i nauczyciele. Za nami rok wytężonej pracy. Gratuluję wszystkim sukcesu. Wasze zaangażowanie budzi u mnie wielki podziw i szacunek. Wyniki jakie osiągnęliście w tym jak i poprzednich latach pozwalają z optymizmem patrzeć w naszą przyszłość" - rozpoczął dyrektor szkoły uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Najlepszym uczniom dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem
a Przewodniczący Rady Rodziców nagrody książkowe za wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie szkoły.
Dla uczniów z najlepszą frekwencją Rada Rodziców ufunowała czeki pieniężne.

Gratulujemy i życzymy wspaniałych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia już we wrześniu.

(fotorelacja >>)


Zakończenie roku szkolnego 2012/2013


Informujemy uczniów, że zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w piątek, 28 czerwca 2013 roku, o godzinie 9.00.

Przypominamy, że w tym dniu można odebrać świadectwa:)


Śniadanie Mistrzów
z udziałem naszych uczniów


Aż 6 uczniów naszej szkoły, laureatów tegorocznego XLII Finału Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, otrzymało prestiżowe wyróżnienie, jakim jest zaproszenie przez Wojewodę Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka i Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera na „Śniadanie Mistrzów”.

Śniadanie Mistrzów to spotkanie najlepszych – tych, którzy zostali laureatami w olimpiadach przedmiotowych i turniejach zawodowych na najwyższym, ogólnopolskim szczeblu, ale jest też formą podziękowania i doceniania wysiłku pedagogów, włożonego w przygotowanie uczniów do zdobywania laurów olimpiad i turniejów.

Przypomnijmy, że zdobyliśmy w tym roku tytuł Najlepszej Szkoły i nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za zajęcie I miejsca w klasyfikacji szkół w XLII Edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia".

Gratulujemy naszym Mistrzom
Katarzyna Dedek
wicedyrektor ZSBiRR w Raciborzu

Powitanie LATA
Budowlanka przyjazna społeczności lokalnej


Nasz Animator sportu serdeczne zaprasza na „Powitanie Lata” na sportowo, które odbędzie się 22 czerwca na Orliku.
Impreza rozpocznie się o godz. 14.00.
Przeprowadzone zostaną konkurencje sportowe: mecze piłki nożnej, konkurs rzutów do kosza, rzuty woreczkiem do celu, skoki na skakance indywidualnie oraz zespołowo, skoki w workach, przeciąganie liny.
Dodatkową atrakcją będzie nauka chodzenia na szczudłach.

Dla każdego uczestnika przewidziany jest słodki upominek.

Serdecznie zapraszamy!


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][11][12][13][14][15][16][17][18]TECHNIKUM NR 2
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA Nr 2
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE Nr 2 DLA DOROSŁYCH
(wieczorowo i zaocznie)
SZKOŁA POLICEALNA
Nr 2 (zaoczna)

więcej...


LO Nr 1
LO Nr 2
ZSOMS
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Zawodowych
CKU Racibórz
OSWNiS


Starostwo Powiatowe
   w Raciborzu

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
   w Katowicach

Centralna Komisja
   Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja
   Egzaminacyjna w Jaworznie


Sport ZSBiRR
O NAS W PORTALU
ENTER
CHIP
KOMPUTER ŚWIAT
DOBRE PROGRAMY

kontakt: webmaster