Budowlanka wraca do dawnej świetności

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Uczniowie technikum w finale OWiUB

Mądre Głowy - 2013

Raciborska Budowlanka w gronie najlepszych

IV Międzynarodowy Turniej Budowlany już za nami

Budowlańcy szkolili się w raciborskim zamku

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Najlepszy Malarz Roku 2012

Najlepszy Malarz w Polsce

Finalista Olimpiady

Sukces w Nysie

Ranking naszej szkołyDruk podania


Kontakt
Nasza szkoła
Historia szkoły
Kierunki kształcenia
Pracownicy szkoły
Współpraca z Republiką    Czeską
Sport
Sukcesy uczniów
Strony uczniów
Szkoła w obiektywie
HumorRegulamin rekrutacji - rok 2014/2015
Nauka zawodu
Oferty pracy

Technikum Nr 2
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ochrony środowiska

Szkoła Policealna Nr 2
technik drogownictwa
technik geodeta
florysta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
murarz-tynkarz
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
stolarz
cieśla
dekarz
zdun
kamieniarz
monter instalacji gazowych
monter konstrukcji budowlanych
tapicer
ogrodnik


Honorowa Kapituła
Lista uczestników
Nadesłane zdjęcia
Program obchodów
Foto StudioWyświetl większą mapę
POGODA


PROJEKT UNIJNY


Zakończył się etap rekrutacji na kursy języka obcego zawodowego dla uczniów Technikum Nr 2 organizowane w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy obejmują 60 godzin nauczania wybranego języka obcego, angielskiego lub niemieckiego.


KURSY ZAWODOWE


Tuż przed świętami ruszyła w szkole rekrutacja na kursy zawodowe, będące częścią projektu "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: kurs spawania metodą MAG i TIG, obsługi aparatu tynkarskiego, obsługi tokarko-frezarki, obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z obsługą butli propan butan kurs informatyczny certyfikowany ECDL i kurs artystycznego układania roślin. Dają one uprawnienia często poszukiwane przez pracodawców w kraju i za granicą - nic więc dziwnego, że cieszyły się dużym zainteresowaniem.


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW


Karolina Waliczek - uczennica 3 klasy Technikum Nr 2 (technik architektury krajobrazu), odebrała z rąk Wojewody Śląskiego, Pana Zygmunta Łukaszczyka dyplom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w obecności Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, Pana Stanisława Fabera.

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. /Ministerstwo Edukacji Narodowej/


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][11][12][13][14][15][16][17][18]

Podręczniki "stare"
Podręczniki "nowe"Oferta praktyk dla młodocianych pracowników

Napisz:
jk@zsbirr.internetdsl.pl
kd@zsbirr.internetdsl.pl
sek@zsbirr.internetdsl.pl

Zadzwoń:
32 415 46 54
32 415 28 60
TECHNIKUM NR 2
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA Nr 2
SZKOŁA POLICEALNA
Nr 2 (zaoczna)

więcej...


LO Nr 1
LO Nr 2
ZSOMS
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Zawodowych
CKU Racibórz
OSWNiS


Starostwo Powiatowe
   w Raciborzu

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
   w Katowicach

Centralna Komisja
   Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja
   Egzaminacyjna w Jaworznie


Sport ZSBiRR
O NAS W PORTALU
ENTER
CHIP
KOMPUTER ŚWIAT
DOBRE PROGRAMYkontakt: webmaster