Kontakt
Nasza szkoła
Historia szkoły
Kierunki kształcenia
Pracownicy szkoły
Współpraca z Republiką    Czeską
Sport
Sukcesy uczniów
Strony uczniów
Szkoła w obiektywie
Humor



<

Technikum Nr 2
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ochrony środowiska

Szkoła Policealna Nr 2
technik geodeta
florysta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
murarz-tynkarz
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
stolarz
cieśla
dekarz
zdun
kamieniarz
monter instalacji gazowych
monter konstrukcji budowlanych
tapicer
ogrodnik






Druk podania


Honorowa Kapituła
Lista uczestników
Nadesłane zdjęcia
Program obchodów
Foto Studio



Wyświetl większą mapę
POGODA

Wizyta w schronisku dla zwierząt


29 stycznia Samorząd Uczniowski naszej szkoły gościł w schronisku dla zwierząt w Raciborzu.
Powodem wizyty było zwieńczenie akcji zbiórki na rzecz schroniska, która odbyła się na przełomie grudnia i stycznia.
Dzięki uczniom naszej szkoły udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla zwierząt. Przekazaliśmy karmę dla psów i kotów, miski oraz koce.

(więcej >>)


Turniej Budowlany - Buduj z Pasją 2013


28 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach odbył się etap regionalny Turnieju Budowlanego „Buduj z Pasją”.
Nasza drużyna murarzy: Daniel Holubek i Artur Skowronek
zajęła II miejsce.

Patronat imprezy: Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”.

Jesteście wspaniali - gratulujemy:)

Artur Skowronek
Daniel Holubek

Konkurs na Ekotorbę


23 stycznia w Czytelni Oświatowo-Naukowej na Rynku w Raciborzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.
Nasi uczniowie - ekolodzy też byli:
I miejsce: Marek Harnasz,
II miejsce: Seweryn Krajczok,
III miejsce: Kamil Dobuch.

Przygotowała do konkursu - niezawodna mgr inż. Joanna Depta-Ładak


Wręczono stypendia Premiera


14 grudnia 2012r., w Wodzisławiu Śląskim, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych uczniów szkół z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.
Stypendia przyznawane są corocznie dla uczniów szkół, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen.
Stypendystką Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu została Agnieszka Świenty - uczennica klasy czwartej Technikum Nr 2 (technik architektury krajobrazu).
W uroczystości wziął udział Wicestarosta - Andrzej Chroboczek.


Śniadanie Mistrzów


11 grudnia 2012r., już po raz czwarty, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber zaprosili na „Śniadanie Mistrzów” uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem "O bezpieczne dziś i jutro".
Gośćmi w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego było 35 laureatów oraz nauczyciele, którzy pracowali z uczniami, przygotowując ich do olimpijskich zmagań. W tym roku tytuł laureata uzyskało 310 osób, z których 108 uczniów to finaliśœci.
Wśród nich był także uczeń naszej szkoły - Kamil Ciołek - zdobywca tytułu "Młody Malarz Roku 2012".


IV Międzynarodowy Turniej Budowlany zakończony


Zakończył się IV Międzynarodowy Turniej Budowlany pod patronatem Starosty Raciborskiego.

W Turnieju wzięły udział drużyny z Opawy, Ostrawy, Tarnowskich Gór, Limanowej, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego oraz Raciborza
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach murowania w systemach: Porotherm Dryfix, klinkierze oraz KBBlok.
Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami. Zwyciężyła drużyna najlepsza - z Opawy.

(więcej >>)

(fotorelacja >>)

Patron Medialny - NASZ RACIBORZ

I Dzień IV Międzynarodowego Turnieju Budowlanego


Zakończył się pierwszy dzień
IV Międzynarodowego Turnieju Budowlanego pod patronatem Starosty Raciborskiego.

Uroczyste otwarcie Turnieju odbyło się w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Gości przywitał Jacek Kąsek - dyrektor szkoły
a uroczystego otwarcia dokonał wicestarosta Andrzej Chroboczek.

(więcej >>)

IV Międzynarodowy Turniej Budowlany


W dniach 10-11 grudnia odbędzie się w naszej szkole czwarta edycja Międzynarodowego Turnieju Budowlanego pod patronatem Starosty Raciborskiego.

W tym roku impreza będzie dwudniowa. Oprócz części praktycznej Turnieju, na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbywać się będą szkolenia kierowane do uczniów naszej szkoły, studentów PWSZ w Raciborzu, uczniów gimnazjów oraz przedsiębiorców budowlanych.

Szkolenia przeprowadzą m.in. pracownicy Wienerberger Polska, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Raciborzu.

Partnerami przedsięwzięcia są: Wienerberger Polska, KB-Blok, PWSZ w Raciborzu, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Regulamin Turnieju

Plan dla zawodników turnieju

Plan dla opiekuna


Porozumienie
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Raciborzu


Mając na uwadze dobro i rozwój młodzieży oraz pracowników Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, wpływ edukacji i rolę kształcenia w życiu społecznym jednostki nawiązano oficjalną współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.
Stosowne porozumienie podpisali w dniu 9 października 2012r. prorektor ds. organizacji i rozwoju dr inż. Juliusz Kieś i dyrektor ZSBiRR w Raciborzu Jacek Kąsek
W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Działu Promocji Uczelni oraz uczniowie Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Celem współpracy będzie m.in.
- zapewnienie młodzieży ZSBiRR w Raciborzu możliwości uczestnictwa w wybranych wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, konsultacjach, warsztatach naukowych, festiwalach i innych formach zajęć organizowanych przez PWSZ w Raciborzu,
- roztoczenie opieki naukowej Uczelni nad najzdolniejszymi uczniami szkoły,
- wspieranie działalności naukowo-badawczej uczniów i studentów w ramach współdziałania, zajęć naukowych, praktyk, prac dyplomowych, kół naukowych, inicjatyw uczniowskich,
- współdziałanie w zakresie rozwoju PWSZ w Raciborzu w szczególności: popularyzacji oferty dydaktycznej, organizacji wykładów, spotkań, pokazów, szkoleń,
- podejmowanie wspólnych inicjatyw i zapewnienie wzajemnego wsparcia.

Mamy głębokie przekonanie, że formy współpracy wpłyną na promocję kształcenia zawodowego, stworzą możliwość wzajemnej poprawy jakości pracy naszych placówek oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej zarówno naszej szkoły jak i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][11][12][13][14][15][16][17][18]








TECHNIKUM NR 2
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA Nr 2
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE Nr 2 DLA DOROSŁYCH
(wieczorowo i zaocznie)
SZKOŁA POLICEALNA
Nr 2 (zaoczna)

więcej...



LO Nr 1
LO Nr 2
ZSOMS
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Zawodowych
CKU Racibórz
OSWNiS



Starostwo Powiatowe
   w Raciborzu

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
   w Katowicach

Centralna Komisja
   Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja
   Egzaminacyjna w Jaworznie


Sport ZSBiRR
O NAS W PORTALU
ENTER
CHIP
KOMPUTER ŚWIAT
DOBRE PROGRAMY

kontakt: webmaster