STRONA GŁÓWNA


Hydrologia w praktyce - warsztaty terenowe z geografii rozszerzonej


Metoda pływakowa należy do pośrednich metod pomiarowych czyli tzw. metod odcinkowych. Obliczenie natężenia przepływu opiera się tu na pomiarach prędkości powierzchniowych wody za pomocą pływaków oraz pomiarach głębokości (sondowań). Pływakami były kawałki drewna, do pomiarów głębokości wykorzystaliśmy zaœ sznurek z ciężarkiem. Pierwszy etap prac polegał na wyznaczeniu profilu hydrometrycznego na Odrze wzdłuż kładki w parku miejskim w Raciborzu. Dalmierzem laserowym zmierzyliśmy szerokość koryta. Następnie ustaliliśmy 11 pionów sondowań, w których dokonaliśmy pomiaru głębokości. Kolejnym krokiem było wyznaczenie, za pomocą taśmy mierniczej, 80 m odcinka rzeki (jego początek i koniec oznaczyliśmy za pomocš tyczek geodezyjnych), na którym mierzyliśmy prędkość powierzchniową wody. Na koniec zostały już tylko kameralne prace obliczeniowe. Wyniki prezentujemy poniżej. Dla porównania sprawdziliśmy też przepływ Odry mierzony codziennie o godz. 6:00 UTC na posterunku wodowskazowym Racibórz Miedonia. IMGW podało 72,9 m3/s.

dr Romana Adamczyk